Blog

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar onze Privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw e-mailadres gebruiken voor het versturen van reclame uitingen, laat ons dat dan weten. Afmelden voor dit soort berichten kan door een e-mail te sturen ter attentie van marketing@kmwetoolmanagers.nl of eenvoudig en kosteloos via de link in een (nog te) ontvangen mailing.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u deze sturen naar marketing@kmwetoolmanagers.nl.

22/05/2018 Nieuws
About Annette Stokbroeks